•  Servis pre našich zákazníkov (hotel, transport, taxi, dohodnutie mítingov)
  •  Administratívne služby
  •  Logistické služby
  • Zriadenie, založenie pobočky, podniku
  •  Zabezpečenie personálu, pracovníkov
  •  Tlmočnícke služby