Logistika

  • Špeciálne dodávky
  • Priame dodávky, SOFA a expresné dodávky
  • Skladovanie, balenie, balenie.
  • Letecká, vzdušná, palubný kuriér

 

Zabezpečenie kvality

  • triedenie
  • kontrola
  • odstraňovanie porúch, opravy
  • hlásenia, reporty