• Rezidenčné a inžinierske služby, produktový špecialisti pre odd. výroby, vývoja, kvality, nákupu alebo logistiky.
  • Odborná podpora v riešení pre nové alebo prebiehajúce projekty.
  • Systematický a cielený prístup, ako aj následná realizácia projektov.
  • Partner pre kvalitné produkty, ako aj pre vývoj nových a individuálnych riešení.
  • Prítomnosť na mieste u existujúcich alebo potenciálnych, nových  zákazníkov.
  • Analýza trhu pre vás, vaše produkty a vaše služby.